X

 

Hvordan kan vi øke verdiskapningen fra havvind?

GCE Subsea og NORCOWE har et samarbeid hvor man ser på hvordan man kan utnytte den samlede kompetansen til økt verdiskaping innenfor havvind. Det legges spesiell vekt på å stimulere til samarbeidprosjekter mellom industrien, FoU og akademia.

Forskere fra NORCOWE vil presentere forskningsresultater og vise hvordan resultatene kan brukes kommersielt.

Seminaret vil vise eksempler på olje- og gassbedrifter som har kommet seg inn på havvindmarkedet.

Etter seminaret blir det en demonstrasjon av en mobil bevegelsesplattform som er tilgjengelig for testprosjekter der man ønsker å simulere bevegelser i sjø.

 

Link til program .....

Påmelding via GCE Subseas websider ....

 

 

News

24. 09. 2018

Lys fremtid for flytende offshore vindparker spår industrien....

read more >>

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

1. november 2018

Klyngesamling Norwegian Offshore Wind Cluster...

read more >>

8. november 2018

REDWIN final workshop...

read more >>

11. februar 2019

NORCOWE Seminar in collaboration with GCE NODE...

read more >>