X
 

Hvordan kan vi øke verdiskapningen fra havvind?

GCE Subsea og NORCOWE har et samarbeid hvor man ser på hvordan man kan utnytte den samlede kompetansen til økt verdiskaping innenfor havvind. Det legges spesiell vekt på å stimulere til samarbeidprosjekter mellom industrien, FoU og akademia.

Forskere fra NORCOWE vil presentere forskningsresultater og vise hvordan resultatene kan brukes kommersielt.

Seminaret vil vise eksempler på olje- og gassbedrifter som har kommet seg inn på havvindmarkedet.

Etter seminaret blir det en demonstrasjon av en mobil bevegelsesplattform som er tilgjengelig for testprosjekter der man ønsker å simulere bevegelser i sjø.

 

Link til program .....

Påmelding via GCE Subseas websider ....

 

 

News

15. 02. 2017

NORCOWE presentations at DeepWind'17...

read more >>

16. 12. 2016

New laser tracker and cameras in place at the Motion Lab...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

31. oktober 2017

Norwegian Offshore Wind Cluster - høstsamling...

read more >>

9. november 2017

Frokostseminar om havvind...

read more >>