X

 

Hvordan kan vi øke verdiskapningen fra havvind?

GCE Subsea og NORCOWE har et samarbeid hvor man ser på hvordan man kan utnytte den samlede kompetansen til økt verdiskaping innenfor havvind. Det legges spesiell vekt på å stimulere til samarbeidprosjekter mellom industrien, FoU og akademia.

Forskere fra NORCOWE vil presentere forskningsresultater og vise hvordan resultatene kan brukes kommersielt.

Seminaret vil vise eksempler på olje- og gassbedrifter som har kommet seg inn på havvindmarkedet.

Etter seminaret blir det en demonstrasjon av en mobil bevegelsesplattform som er tilgjengelig for testprosjekter der man ønsker å simulere bevegelser i sjø.

 

Link til program .....

Påmelding via GCE Subseas websider ....

 

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center søker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events