X

 

Torge Lorenz disputerer meded avhandlingen ”Dynamical downscaling of North Sea winds: Reanalysis and ensemble predictions”.

Link til hans prøveforelesing her ...

 

Lorenz har jobbet med modellering av vind i Nordsjøen i forbindelse med vindkraft til havs. I  vindkraftsektoren trengs nøyaktige vind data for å vurdere energiproduksjon fra potensielle vindparker. Nøyaktige prognoser av vind også er viktig, for eksempel for å se om skip kan gå til sjøs for installasjon og vedlikehold av vindturbiner.

Lorenz assimilerte vinddata fra satellitter i sine høyoppløselige atmosfæriske modelleringer, for å få bedre estimat for energiproduksjon fra vindturbiner i Nordsjøen. Vindfordeling i tid og rom forbedres også.

Moderne værprognoser er gjennomført med et modell-ensemble. Dette betyr at flere værprognoser er beregnet for samme region og tidsperiode, og de ulike prognoser har små forskjeller i startbetingelsene og modell-ligningene. Slike ensembleprognoser tillater å vurdere usikkerheten i værprognosen.

Lorenz undersøkte hvor mange medlemmer det må det være i et ensemble for å få nøyaktige korttidsprognoser av vind nær overflaten. Han har jobbet spesielt med regionale modeller, drevet av globale prognoser fra det European Centre for Medium-Range Weatherforecasts. I tillegg undersøkte Lorenz effekten som usikkerheten i sjøtemperatur har på regionale ensembleprognoser av vind ved overflaten. Han også utviklet en metode for å lage små forstyrrelser som representerer usikkerheten i sjøtemperatur i modellen på en realistisk måte.

 

Torge Lorenz Foto: Marit Hommedal

 

Personalia

Torge Lorenz ble født i Dithmarschen, Tyskland, i 1985. Han fullførte sin diplomutdanning i meteorologi ved Universitet i Hamburg i 2011.

Siden 2013 har han vært ansatt som stipendiat ved Uni Research i Bergen, finansiert av Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE). Veiledere har vært Angus Graham and Idar Barstad fra Uni Research, professor Joachim Reuder fra Universitetet i Bergen, og Inger-Lise Frogner fra Meteorologisk institutt.

 

Tid og sted for disputas:

Fredag, 5. mai 2017, kl. 13.15, Auditorium 105, Østfløyen, Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen, Jahnebakken 3.

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center s√łker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events