X

 

Trenger politisk vilje til å utnytte FME-kompetansen

Av Claude R. Olsen

 

Stortingspolitiker Heikki Eidsvoll Holmås (SV) i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget sier det er utrolig dumt å ikke benytte seg av kompetansen som er oppbygd ved de to forskningssentrene for havvind da forskere møtte industrien i Bergen.

 

– Vi kommer ikke til å utvikle en stor vindindustri i Norge uten politisk vilje, sa han på NORCOWEs seminar «Science Meets Industry» i Bergen.  Rundt 90 representanter for næringsliv, universiteter, forskningsinstitutter og myndigheter delte erfaringer og synspunkter.

Holmås er mer enn gjennomsnittet interessert i energi og har et langsiktig prosjekt med å ta en master i energiledelse ved BI. I 2007 og 2008 skrev  han en konsulentrapport om havvind for Statkraft som del av masterstudiet. Nå er målet å bli ferdig med masteren i 2018.

 

 – Sett fra en politikers ståsted, hvordan synes du de to havvind-FME-ene har fungert?

 – Min oppfatning, og slik er de også evaluert, er positiv. Men det er utrolig dumt å ikke benytte seg av kompetansen som nå er bygget opp. Vi ser at industrielle aktører vil vite om havvind er liv laget innenfor det norske markedet. Da er svaret dessverre at det er det i begrenset grad, fordi det ikke er politisk vilje til å satse. Men jeg tror jo at den kompetansen som er bygd opp, den bør det være mulig å ta vare på hvis det kommer nye politiske initiativer i løpet av 2017.

 

 – Hva er første skritt til mer norsk havvindindustri, en test- og demopark?

 – Ja, jeg er overbevist om det. Det er også hva industrien sier. De fleste ser jo at det ikke er noen vilje til ny storskala produksjon av fornybar energi inn i det norske markedet. Norsk kraft er nå så billig at det ikke er noe ønske fra Statkraft og Energi Norge om å få mer kraft.

 

 – Hvordan er holdningen på Stortinget?

 – Jeg føler at det er en sterk vilje fra et flertall på Stortinget til å få plass en demopark, men det spiller ingen rolle hvis regjeringen ikke vil. Du trenger en sterk næringsminister eller oljeminister som sier vi skal gjøre det, slik daværende olje- og energiminister Åslaug Haga sa i 2008-2009 at havvind skal være en del av omstillingen vekk fra olje, sier Holmås.

Stortingspolitiker Heikki Eidsvoll Holmås (SV) i Energi- og miljøkomiteen vil ha norsk havvind (foto: C R Olsen)

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center søker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events