X

 

"Norsk havvind drukner i billig vannkraft" er overskriften i journalist Arnfinn Christensens artikkel i forskning.no. Her har han snakket med flere av deltagerne på konferansen NORCOWE 2016, deriblant Finn Gunnar Nielsen, professor UiB, og Knut Falk Qvigstad, politisk rådgiver, Miljøpartiet De Grønne.

Fra innledningen:

"Norge står i vindmøllespagat. Vi har ett bein i vindparker på land – ståltrær med hvesende, roterende knivblad som på sitt verste parterer fugler og ødelegger vindkraftens gode navn og rykte.

Det andre beinet er plantet godt ute på havdypet. Her ute blåser vinden jevnere, færre fugler forviller seg inn i rotorbladene, og vindparkene plager ikke folk.

Men dette beinet står ikke i norsk farvann. Spagaten er vid – tvers over Nordsjøen."

Les hele artikkelen på forskning.no.

Finn Gunnar Nielsen, professor ved Universitetet i Bergen. Foto: Marit Hommedal.

 

 

 

News

24. 09. 2018

Lys fremtid for flytende offshore vindparker spår industrien....

read more >>

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

11. februar 2019

NORCOWE Seminar in collaboration with GCE NODE...

read more >>