X

 

Vedlikehold av vindturbiner – modellering av turbinblad

For vindturbiner til havs utgjør kostnader til drift og vedlikehold gjerne 20-25 % av den langsiktige marginalkostnaden. Kostnadene vil sannsynligvis bare øke nå når en vurderer å legge vindparkene lengre fra land og i dypere farvann. Å senke utgiftene til drift og vedlikehold er derfor høyt prioritert hvis en skal øke lønnsomheten av havvindparkene.

Vedlikeholdsstrategier deles gjerne inn i to grupper: reparasjoner og planlagt vedlikeholdsarbeid. Begge strategiene innebærer nedetid av vindturbinen, noe som en ønsker å begrense til et minimum.

For å kunne dra best mulig nytte av planlagt vedlikehold må en vite noe om hvor ofte svakheter og slitasjer oppstår og hvordan de utvikler seg før de leder til full stopp av turbinen. En av NORCOWEs PhD studenter ved Aalborg Universitet, Mihai Florian, ser på utviklingen av slitasjeskader på vindturbinblad. Doktorgraden hans er del av en større studie av vedlikeholdsstrategier som er et prioritert forskningsområde i NORCOWE, også ved universitetene i Stavanger og Agder.

I modellen som Mihai har utviklet blir tidlige slitasjeskader generert på tilfeldige steder langs kanten på turbinbladet, mens størrelsen på skadene er statistisk bestemt. Utviklingen av skadene er avhengig av vindhastigheten og materialkarakteristikkene. Ved hjelp av et høyt antall simuleringer kan en avdekke frekvensen av slitasjeskader i modellen og gjøre de riktige inngrepene slik at modellen stemmer overens med virkeligheten. En kan deretter bruke modellen til å planlegge frekvensen av visuelle inspeksjoner og beregne hvor mye en vil spare på disse kontra å vente til turbinen er ute av drift på grunn av skader.

I figuren kan en se hvordan utgiftene er distribuert når det gjelder drift og vedlikehold. Over halvparten av utgiftene skjer i forbindelse med uplanlagte reparasjoner, både av større og mindre type. Den tredje største utgiften er til HLV – store kranbåter. Under 2 % av utgiftene går til inspeksjoner og planlagt vedlikeholdsarbeid av turbinbladene.

 

Figur: Mihai Florian

 

Mihai Florian gjør doktorgraden sin ved Aalborg Universitet med professor John Dalsgaard Sørensen som veileder.

 

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center s√łker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events