X

 

NORCOWE gjennomfører nå målekampanjen OBELEX-F1 i Tyskebukten. Nøyaktige vindmålinger og gode modeller for vind og turbulens er avgjørende for å sikre lønnsomheten for vindparker til havs.

I OBELEX-F1 måler man vindprofiler, temperaturprofiler, turbulens, strøm og bølger.

Benny Svardal, Christian Michelsen Research, er prosjektleder for OBELEX-F1.

De første resultatene blir presentert på  Science meets industry i Bergen 15/9 2015!

Intervju med Benny Svardal i SYSLA

Fino1-plattformen med lasermåler

 

News

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>

28. 06. 2018

The University of Bergen is opening Bergen Offshore Wind Centre...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

13. september 2018

SMI Bergen...

read more >>

17. september 2018

EERA JP Wind annual event...

read more >>

17. oktober 2018

Workshop in collaboration with GCE NODE...

read more >>