X

 

NORCOWE gjennomfører nå målekampanjen OBELEX-F1 i Tyskebukten. Nøyaktige vindmålinger og gode modeller for vind og turbulens er avgjørende for å sikre lønnsomheten for vindparker til havs.

I OBELEX-F1 måler man vindprofiler, temperaturprofiler, turbulens, strøm og bølger.

Benny Svardal, Christian Michelsen Research, er prosjektleder for OBELEX-F1.

De første resultatene blir presentert på  Science meets industry i Bergen 15/9 2015!

Intervju med Benny Svardal i SYSLA

Fino1-plattformen med lasermåler

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center søker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events