X

 

Åtte millioner til målesystem for offshoreutstyr

 
Prosjektleder Geir Hovland, Foto: Universitetet i Agder
 

"Det mobile utstyret vil også bli brukt for å kalibrere måleutstyr for flytende installasjoner, og det må ofte foregå utendørs. Dette vil bli utført i samarbeid med blant andre CMR - Christian Michelsen Research - i Bergen.

Utstyret som nå blir kjøpt supplerer og utvider maskinparken som UiA har fått delvis gjennom NORCOWE-prosjektet, der UiA samarbeider med CMR og universitetene i Bergen og Stavanger.

 

- Sånn sett er utstyret vi nå får egnet for testing både av offshore- og vindteknologi, sier Alf Holmelid."

 

Les den fullstendige artikkelen på UiAs hjemmeside. Mer stoff om Motion Laboratory er tilgjengelig i NORCOWEs nyhetsarkiv.

 

 

 

 

 

News

24. 09. 2018

Lys fremtid for flytende offshore vindparker spår industrien....

read more >>

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

11. februar 2019

NORCOWE Seminar in collaboration with GCE NODE...

read more >>