X

 

Lene Eliassen from the Department of Structural Engineering and Materials Science, University of Stavanger, defended her PhD.

 

Les den oppdaterte saka frå UiS sine nettsider her.

 

Lene Eliassen defended her PhD: 

"Aerodynamic loads on a wind turbine in axial movement"

She has been a part of the doctoral programme Offshore Technology. The presentation from her defence is available here.

 

 

A trial lecture and the defence was held open to the public. The topic for the trial lecture was: "Combining hydro and wind energy in Norway - challenges and opportunities.”

 

The evaluation committee (from the left): Gerard J. W. van Bussel, TU Delft, Per Skjerpe, UiS, Lene Eliassen, supervisor Jasna Bogunovic, UiS, Ole Gunnar Dahlhaug, NTNU, Bjørn Hjertager, UiS, and co-supervisor Finn Gunnar Nilsen, Statoil/UiB.

 

For more information about Lene Eliassens PhD work in english, please see the NORCOWE 2014 Annual Report.

 

 

Kort resymé av doktorgradsarbeidet:

Gode modellar for vindpåkjenningar på vindturbinar er viktige for å redusere kostnadar for vindenergi. I doktorgraden vert det vist korleis virvelmetoden, som kan rekne laster frå vinden over eit vingeprofil, kan brukast til å rekne kreftene frå vinden på ein vindturbin rotor. Det er vist korleis reknetida kan kraftig reduserast ved å programmere virvelkoden på skjermkortet til maskina (GPU) og ikkje på  prosessoren (CPU), som er normalt. Vanlegvis vil ein bruke ein metode for estimering av vindkrefter som heter BEM metoden, som antek jamne vindforhold. Denne metoden er mindre tidkrevjande enn virvelkoden, men bruker semi-analytiske funksjoner for å ta omsyn til dynamiske forhold i vinden. Virvelkoden kan derimot modellera hurtig vekslande vindforhold, så lenge grensesjiktet rundt vingeprofilet er lite og neglisjerbart for dei aerodynamiske kreftene. I oppgåva er virvelmetoden anvendt til å studere vindkrefter på ein turbinrotor som beveger seg «med og mot vinden», som til dømes skjer når ein flytande vindturbin og / eller turbintårnet bøyar seg i vindretninga.  Som ein del av oppgåva er det vist korleis skadane frå utmatting kan bli estimert for låge dersom ein brukar BEM metoden, i forhold til virvelkoden, som vil rekne vindlastene meir eksakt og dermed også skadane.

 

 

Kva betydning kan forskningsarbeidet ditt få - for fagområdet og i en større samanheng? 

For fagområdet så viser studiet at virvelkoden, som er ein betre metode for å rekne dei dynamiske vindlastane, kan vere eit alternativ til den tradisjonelle BEM metoden, ved å få ned reknetida på metoden. I den større samanhenga, så vert simuleringsmodellane betre, og dette bidrar til å få ned kostnadene på framtidige vindparkane.

 

Hovedveileder/Primary superviser:

Jasna Bogunivic Jakobsen, UiS

 

Medveileder(e)/Secondary superviser(s):

Finn Gunnar Nielsen, Statoil/UiB

 

 

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center s√łker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events