X

 

Aerodynamikk for vindturbiner - Tid og lengdeskalaer i offshore vind

 

I offshore vindparker er energien vi høster knyttet til værsystemene som kommer innover vindparken. Samtidig er vår evne til å høste av denne energien knyttet til optimal utforming av rotorblader. For værsystemene har vi typiske lengdeskalaer på 10 – 10 000 km og typiske tidsskalaer er timer og dager.  For strømning over rotorbladene har vi gjerne lengdeskalaer på 0,5 – 5m og typiske tidsskalaer på en brøkdel av et sekund. Mellom disse ekstremene har vi tids- og lengdeskalaer for vindparker og vindturbiner, se illustrasjon under. Mellom de største og minste lengdeskalaene er det en faktor av størrelsesorden 107. Det sammen gjelde for tidsskalaene.

Forstår vi sammenhengen mellom de prosesser som skjer i de forskjellige skalaer? Forstår vi informasjonen som er tilgjengelig på de forskjellige skalaer og hva som trenges for å beregne kreftene som virker på de forskjellige komponenter og effektiviteten av vindturbinen?  

Illustrasjon av lengde og tidsskalaer (Illustrasjon: Finn Gunnar Nielsen, Statoil)

 

 Illustrasjon: Finn Gunnar Nilsen

Dette var bakgrunnen for en workshop som ble arrangert av NORCOWE 14. februar 2014. Ca. 15 fagpersoner med bakgrunn fra meteorologi, analyse av vindparker, design av vindturbiner og rotor-aerodynamikk var samlet for å presentere hvordan de målte og modellerte sine «delproblemer». Vi fikk en gjennomgang av problemstillinger knyttet til synoptiske værsystemer, teknikker for måling av vind, dynamikk av vindturbiner, teknikker for kopling av skalaer i numeriske analyser, bølgenes virkning på vindfeltet og aerodynamikk for rotorer.

Workshopen bidro til å øke forståelsen for samspillet mellom de forskjellige fagfelt og bevisstgjøre de utfordringer som ligger i å utveksle relevant informasjon mellom de involverte skalaer.  Vi forventer at temaene som ble diskutert vil kunne danne grunnlag for fremtidig samarbeid på tvers av fagmiljøene.

 

 

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center søker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events