X

 

Populærvitenskapelig fremstilling av prosjektet,

Ole-Erik Vestøl Endrerud, Universitetet i Stavanger:

Vedlikehold når det faktisk behøves

 

Maskiner, som mennesker, vil til slutt få mindre eller større problemer som må rettes på for at de skal kunne utføre de oppgavene de er satt til å gjøre. Det er mange prosesser som fører til at maskiner brytes ned. Disse prosessene kan overvåkes ved hjelp av avanserte algoritmer som kan fortelle når en maskin vil komme til å bryte ned og trenge vedlikehold. På denne måten får man et forsprang på feilen som fører til at man kan ha utstyr, reservedeler og personell på plass før feilen inntreffer. En slik tilstandsbasert strategi vil spare store kostnader og mye tapt produksjon. Alternativet er å utføre vedlikehold etter faste tidsintervaller, og dermed risikere å bytte ut gode maskindeler før det behøves eller at en feil oppstår når man ikke forventer det.

Dette prosjektet har som mål å utvikle et rammeverk for hvordan man skal implementere arbeidsprosesser og teknologier på rett måte for å utnytte informasjonen man får fra slik tilstandsovervåkning av vindturbiner.  

Flere metoder brukes i forskningen vår. Blant annet undersøker vi forskjellige industrier som har klart å implementere en slikt tilstandsbasert strategi, og vi bruker simuleringsmodeller for å undersøke hvordan forskjellige strategier fungerer for offshore vindparker. Prosjektet har hatt godt samarbeid med industrien og internasjonale institusjoner. Blant institusjonene har TU Delft fra Nederland vært en viktig samarbeidspartner i utviklingen av simuleringsmodeller og University of Cincinnati fra USA en viktig samarbeidspartner innen tilstandsovervåkning og algoritmer. Fra industrien har Statoil, som også bidrar med medveileder til doktorgradsprosjektet, vært en nøkkelpartner i tillegg til gode bidrag fra blant annet Statkraft.

Et viktig resultat til nå fra dette prosjektet har vært en ny metodologi for simulering av drift og vedlikehold av offshore vindparker. Metodologien baserer seg på en kombinasjon av to modelleringsmetoder for systemer: agent-based og discrete event modellering. Målet er at denne metodologien kan generaliseres til offshore systemanalyse generelt. Det har blitt utviklet en simuleringsmodell som kan brukes til systemanalyse av drift og vedlikehold for offshore vindparker. Modellen har blitt utprøvd i samarbeid med Statoil på et storskala offshore vindparkprosjekt med gode resultater. Dette har ført til at det 29. september 2014 ble stiftet et nytt selskap, Shoreline AS, som skal kommersialisere denne metodologien i form av programvare for systemanalyse av offshore drift og vedlikehold.

 

 

 

Figur 1 Eksempel på resultater fra en simulering av drift og vedlikehold av en offshore vindpark

 

 

Figur 2 Eksempel på animasjonen av simuleringen, her med flere vindparker utenfor kysten av Storbritannia

 

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center søker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events