X

 

Universitetet i Stavanger sitt prosjekt om vindmålinger på Lysefjordbrua er omtalt på nettsiden forskning.no:

Tester hvor mye en bru tåler

 

 

Utdrag fra artikkelen skrevet av Leiv Gunnar Lie:

 

Måler i løse luften

Overvåking av turbulens og modellering av vindpåkjenninger er også relevant for vindenergi. Derfor har Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (Norcowe) bidratt med tre av sine vindsensorer til dette prosjektet.

I 2014 vil aktiviteten i Lysefjorden bli utvidet med optisk fjernmåling av vindforhold. Der vil Norcowe også bidra med lidar, en nyere instrumenttype for optisk fjernmåling av vind. Dette er sjeldent, om ikke unikt, i brosammenheng.

Lidar er spesielt nyttig i planleggingen av broer, fordi man på forhånd kan måle vindforhold i det tomme luftrommet hvor broen skal bygges. Normalt samler man inn måledata fra en sensor plassert oppe på en av fjordsidene, men der kan vindforholdene være noe annerledes enn ute i fjorden.

Ulike teknikker

Lidar måler som regel fra et fast punkt på bakken eller en bygning, men kan også settes på skip, fly eller andre bevegelige innretninger. De kan ha en rekkevidde på flere kilometer, noe som gjør det mulig å overvåke store luftvolum.

Det betyr at de gir begrenset informasjon om turbulens. Likevel er det interessant for forskere å sammenligne lidar-målinger med målingene fra et begrenset antall punkt langs broen, og se hvordan disse to teknikkene utfyller hverandre.

 

 

 

News

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>

28. 06. 2018

The University of Bergen is opening Bergen Offshore Wind Centre...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

13. september 2018

SMI Bergen...

read more >>

17. september 2018

EERA JP Wind annual event...

read more >>

17. oktober 2018

Workshop in collaboration with GCE NODE...

read more >>