X

 

FME-sentrene får gode skussmål av et internasjonalt ekspertpanel.

Sentrene har etablert en klar forskningsprofil og knyttet til seg engasjerte forskere med høy kompetanse.

"Midtveisevalueringen viser at FME-ene er på god vei til å nå målene Forskningsrådet satt da vi etablerte ordningen, og nå håper vi at midtveisevalueringen vil bidra til at de når målene på alle områder ved slutten av åtteårsperioden", sier Tone Ibenholt som er koordinator for FME-ene i Forskningsrådet.

Les sak på Forskningsrådets sider her ....


Fra sitevisit hos NORCOWE. Fra venstre: Spesialrådgiver Dag Kavlie, spesialrådgiver Harald Rikheim og spesialrådgiver Tone Ibenholt, Norges forskningsråd. Prof.em. Per Stenius, Finland, Mattias Lundberg, VINNOVA, Sverige, prof.em. Werner Zielke, Tyskland Dr. Thomas Neumann, DEWI GmbH, Tyskland (Foto: NORCOWE).


 

News

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>

28. 06. 2018

The University of Bergen is opening Bergen Offshore Wind Centre...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

13. september 2018

SMI Bergen...

read more >>

17. september 2018

EERA JP Wind annual event...

read more >>

17. oktober 2018

Workshop in collaboration with GCE NODE...

read more >>