X

 

FME-sentrene får gode skussmål av et internasjonalt ekspertpanel.

Sentrene har etablert en klar forskningsprofil og knyttet til seg engasjerte forskere med høy kompetanse.

"Midtveisevalueringen viser at FME-ene er på god vei til å nå målene Forskningsrådet satt da vi etablerte ordningen, og nå håper vi at midtveisevalueringen vil bidra til at de når målene på alle områder ved slutten av åtteårsperioden", sier Tone Ibenholt som er koordinator for FME-ene i Forskningsrådet.

Les sak på Forskningsrådets sider her ....


Fra sitevisit hos NORCOWE. Fra venstre: Spesialrådgiver Dag Kavlie, spesialrådgiver Harald Rikheim og spesialrådgiver Tone Ibenholt, Norges forskningsråd. Prof.em. Per Stenius, Finland, Mattias Lundberg, VINNOVA, Sverige, prof.em. Werner Zielke, Tyskland Dr. Thomas Neumann, DEWI GmbH, Tyskland (Foto: NORCOWE).


 

News

08. 11. 2017

Universitetet i Bergen har utarbeidet en plan for en demopark for flyt...

read more >>

15. 02. 2017

NORCOWE presentations at DeepWind'17...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

13. september 2018

SMI Bergen...

read more >>