X

 

Fra Arena NOW

Støtte til innovasjonsprosjekter

Regionalt forskningsfond Vestlandet lyser ut seks millioner kroner til forprosjekter i 2013. Tema for utlysingen, som har løpende søknadsfrist, er blant annet fornybar energi ved og utenfor kysten, herunder offshore vind.

Målet med kvalifiseringsstøtte (forprosjekt) er å utvikle FoU-prosjekt som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger. Kvalifiseringsstøtten blir gitt med inntil kr 200 000 per prosjekt for en periode på inntil 12 måneder. Normalt gis det støtte mot at prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minimum 50 % av prosjektkostnadene.

Mer informasjon om kvalifiseringsstøtten finnes her.

 

News

24. 09. 2018

Lys fremtid for flytende offshore vindparker spår industrien....

read more >>

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

11. februar 2019

NORCOWE Seminar in collaboration with GCE NODE...

read more >>