X

 

Fra Arena NOW

Støtte til innovasjonsprosjekter

Regionalt forskningsfond Vestlandet lyser ut seks millioner kroner til forprosjekter i 2013. Tema for utlysingen, som har løpende søknadsfrist, er blant annet fornybar energi ved og utenfor kysten, herunder offshore vind.

Målet med kvalifiseringsstøtte (forprosjekt) er å utvikle FoU-prosjekt som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger. Kvalifiseringsstøtten blir gitt med inntil kr 200 000 per prosjekt for en periode på inntil 12 måneder. Normalt gis det støtte mot at prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minimum 50 % av prosjektkostnadene.

Mer informasjon om kvalifiseringsstøtten finnes her.

 

News

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>

28. 06. 2018

The University of Bergen is opening Bergen Offshore Wind Centre...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

13. september 2018

SMI Bergen...

read more >>

17. september 2018

EERA JP Wind annual event...

read more >>

17. oktober 2018

Workshop in collaboration with GCE NODE...

read more >>