X

 

Fra Arena NOW

Støtte til innovasjonsprosjekter

Regionalt forskningsfond Vestlandet lyser ut seks millioner kroner til forprosjekter i 2013. Tema for utlysingen, som har løpende søknadsfrist, er blant annet fornybar energi ved og utenfor kysten, herunder offshore vind.

Målet med kvalifiseringsstøtte (forprosjekt) er å utvikle FoU-prosjekt som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger. Kvalifiseringsstøtten blir gitt med inntil kr 200 000 per prosjekt for en periode på inntil 12 måneder. Normalt gis det støtte mot at prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minimum 50 % av prosjektkostnadene.

Mer informasjon om kvalifiseringsstøtten finnes her.

 

News

08. 11. 2017

Universitetet i Bergen har utarbeidet en plan for en demopark for flyt...

read more >>

15. 02. 2017

NORCOWE presentations at DeepWind'17...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

13. september 2018

SMI Bergen...

read more >>