X
 

Fra Arena NOW

Støtte til innovasjonsprosjekter

Regionalt forskningsfond Vestlandet lyser ut seks millioner kroner til forprosjekter i 2013. Tema for utlysingen, som har løpende søknadsfrist, er blant annet fornybar energi ved og utenfor kysten, herunder offshore vind.

Målet med kvalifiseringsstøtte (forprosjekt) er å utvikle FoU-prosjekt som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger. Kvalifiseringsstøtten blir gitt med inntil kr 200 000 per prosjekt for en periode på inntil 12 måneder. Normalt gis det støtte mot at prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minimum 50 % av prosjektkostnadene.

Mer informasjon om kvalifiseringsstøtten finnes her.

 

News

15. 02. 2017

NORCOWE presentations at DeepWind'17...

read more >>

16. 12. 2016

New laser tracker and cameras in place at the Motion Lab...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

31. oktober 2017

Norwegian Offshore Wind Cluster - høstsamling...

read more >>

9. november 2017

Frokostseminar om havvind...

read more >>