X

 

avtalesignering

Arena NOW er en klynge av leverandører og operatører på vestlandet som samarbeider for å utvikle og levere komplette løsninger for vindkraftproduksjon offshore. Avtalen er godkjent i styrene i Arena NOW og NORCOWE og ble undertegnet i dag den 28. november 2012. Partene er enige om å prioritere følgende samarbeidsområder:

  • Gjensidig informasjonsutveksling med vekt på kommersielle muligheter, industrielle behov og FoU-kompetanse.
  • Arrangementer som seminarer, workshops og frokostmøter.
  • Ekstern informasjon om offshore vindkraft.
  • Stimulere til industrielle masteroppgaver og nærings-PhDer.
  • Oppmuntre til personellutveksling mellom industri og akademia.
  • Stimulere til samarbeidsprosjekter mellom industri og akademia.

 

 

News

24. 09. 2018

Lys fremtid for flytende offshore vindparker spår industrien....

read more >>

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

11. februar 2019

NORCOWE Seminar in collaboration with GCE NODE...

read more >>