X

 

avtalesignering

Arena NOW er en klynge av leverandører og operatører på vestlandet som samarbeider for å utvikle og levere komplette løsninger for vindkraftproduksjon offshore. Avtalen er godkjent i styrene i Arena NOW og NORCOWE og ble undertegnet i dag den 28. november 2012. Partene er enige om å prioritere følgende samarbeidsområder:

  • Gjensidig informasjonsutveksling med vekt på kommersielle muligheter, industrielle behov og FoU-kompetanse.
  • Arrangementer som seminarer, workshops og frokostmøter.
  • Ekstern informasjon om offshore vindkraft.
  • Stimulere til industrielle masteroppgaver og nærings-PhDer.
  • Oppmuntre til personellutveksling mellom industri og akademia.
  • Stimulere til samarbeidsprosjekter mellom industri og akademia.

 

 

News

08. 11. 2017

Universitetet i Bergen har utarbeidet en plan for en demopark for flyt...

read more >>

15. 02. 2017

NORCOWE presentations at DeepWind'17...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

13. september 2018

SMI Bergen...

read more >>