X

 
Christian Michelsen Research (CMR) har i høst ledet en unik sammenligningstest med tanke på uttesting av ulike teknologier for fjernmåling av offshore vindpotensiale. En slik fjernmåling vil forenkle kartleggingen betraktelig, sammenlignet med å sette opp en svært høy offshore vind-mast som vil være alternativet for å få gode og pålitelige data. Og ikke minst er dette en svært kostnadseffektiv løsning for kartlegging av offshore energipotensialet. Les mer hos CMR Instrumentation.
Stewart-plattformen er anskaffet ved hjelp av NORCOWE-midler.
 

News

08. 11. 2017

Universitetet i Bergen har utarbeidet en plan for en demopark for flyt...

read more >>

15. 02. 2017

NORCOWE presentations at DeepWind'17...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

13. september 2018

SMI Bergen...

read more >>