X

 
Christian Michelsen Research (CMR) har i høst ledet en unik sammenligningstest med tanke på uttesting av ulike teknologier for fjernmåling av offshore vindpotensiale. En slik fjernmåling vil forenkle kartleggingen betraktelig, sammenlignet med å sette opp en svært høy offshore vind-mast som vil være alternativet for å få gode og pålitelige data. Og ikke minst er dette en svært kostnadseffektiv løsning for kartlegging av offshore energipotensialet. Les mer hos CMR Instrumentation.
Stewart-plattformen er anskaffet ved hjelp av NORCOWE-midler.
 

News

24. 09. 2018

Lys fremtid for flytende offshore vindparker spår industrien....

read more >>

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

11. februar 2019

NORCOWE Seminar in collaboration with GCE NODE...

read more >>