X

 
Christian Michelsen Research (CMR) har i høst ledet en unik sammenligningstest med tanke på uttesting av ulike teknologier for fjernmåling av offshore vindpotensiale. En slik fjernmåling vil forenkle kartleggingen betraktelig, sammenlignet med å sette opp en svært høy offshore vind-mast som vil være alternativet for å få gode og pålitelige data. Og ikke minst er dette en svært kostnadseffektiv løsning for kartlegging av offshore energipotensialet. Les mer hos CMR Instrumentation.
Stewart-plattformen er anskaffet ved hjelp av NORCOWE-midler.
 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center søker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events