X

 

I de siste årene har Europa hatt en økende satsing på fornybar energi og som følge av dette ble vindparker bygget nær kysten. Men satsingen stoppet ikke der. På grunn av det økende behovet for fornybar energi, begynte utviklingen av vindparker som kan plasseres langt ut på havet. Planen er at disse vindparker skal plasseres lengre ute og i områder med større vanndybde enn dagens offshore vindparker. Hovedproblemet med utviklingen av de nye vindparkene er at bare få og sporadiske meteorologiske målinger er tilgjengelig som trenges for å karakterisere det marin-atmosfæriske-grenselaget.

Fram til i dag er utvekslingsprosessene mellom hav og atmosfære lite forstått og de få målinger som hittil er foretatt er gjenstand for dyptgående diskusjoner blant forskerne. Direkte turbulensmålinger i det marin-atmosfæriske-grenselaget vil tydelig forbedre vår forståelse av turbulensstrukturen og de korresponderende utvekslingsprosesser med havoverflaten.Direkte turbulensmålinger i det marin-atmosfæriske-grenselaget vil tydelig forbedre vår forståelse av turbulensstrukturen og de korresponderende utvekslingsprosesser med havoverflaten. Det er disse utvekslingsprosesser som er essensielt for å prognostisere offshore vindhastighet og vindretning i den nedre delen av atmosfæren. I tillegg er kunnskap om vindhastighet og turbulensstruktur i det marin-atmosfæriske-grenselaget svært viktig med omsyn til akseptable strukturelle laster og potensiell skade på vindturbinene.

 

Les mer

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center søker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events