X

 

Energi21 og Forskningsrådet lanserte to rapporter i Teknisk Ukeblad om vindkraft både på land og til havs.
Rapporten fra Energi21 peker ut seks hovedsatsingsområder. Tre av disse hovedsatsingsområdene blir adressert i NORCOWE.

 

News

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>

24. 09. 2018

Lys fremtid for flytende offshore vindparker spår industrien....

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

15. desember 2018

Call for abstracts UTC...

read more >>

29. januar 2019

NORCOWE Seminar in collaboration with GCE NODE...

read more >>