X

News Archive

SMI Stavanger (18.04.18)

Presentations are now available

read more >>

Science Meets Industry Stavanger (12.03.18)

The yearly conference Science Meets Industry Stavanger will take place Thursday 5th April 2018, at Måltidets Hus.

read more >>

Statoil’s ambitions in offshore wind (31.01.18)

The presentations from the seminar in Bergen on industrial and research challenges are available.

read more >>

Jose Jithin har disputert (29.12.17)

Disputas om bølgjebelastning på offshore-installasjonar.

read more >>

Frokostmøte (18.12.17)

Presentasjonene fra frokostmøtet om flytende havvind er tilgjengelige

read more >>

Oppfølging av Stortingsvedtak nr 869, 9. juni 2016 (08.11.17)

Universitetet i Bergen har utarbeidet en plan for en demopark for flytende havvind i norske farvann.

read more >>


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
 

News

08. 11. 2017

Universitetet i Bergen har utarbeidet en plan for en demopark for flyt...

read more >>

15. 02. 2017

NORCOWE presentations at DeepWind'17...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

13. september 2018

SMI Bergen...

read more >>