X

 

Philosophiae Doctor disputas 19. desember 2017

Tirsdag 19. desember 2017 vil Jithin Jose disputere for graden philosophiae doctor ved

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

 Jithin Jose  forsvarer avhandlingen:

 “Offshore Structures Exposed to Large Slamming Wave Loads ”

 Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Arrangementet finner sted på Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelands Hus E-164.

 

Kunngjøring ....

 

News

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>

24. 09. 2018

Lys fremtid for flytende offshore vindparker spår industrien....

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

15. desember 2018

Call for abstracts UTC...

read more >>

29. januar 2019

NORCOWE Seminar in collaboration with GCE NODE...

read more >>