X

 

Philosophiae Doctor disputas 19. desember 2017

Tirsdag 19. desember 2017 vil Jithin Jose disputere for graden philosophiae doctor ved

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

 Jithin Jose  forsvarer avhandlingen:

 “Offshore Structures Exposed to Large Slamming Wave Loads ”

 Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Arrangementet finner sted på Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelands Hus E-164.

 

Kunngjøring ....

 

News

24. 09. 2018

Lys fremtid for flytende offshore vindparker spår industrien....

read more >>

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

17. oktober 2018

Workshop in collaboration with GCE NODE...

read more >>