X

 

Frokostmøte 11. januar 2018

Regjeringen tar sikte på å åpne ett til to områder for fornybar energiproduksjon til havs. Dette skal legge til rette for demonstrasjonsprosjekter for flytende vindkraft.

Flytende havvind representerer et betydelig kommersielt potensial for Norge, men forskning og industri mangler et hjemmemarked for test og utvikling. Det har vært en langvarig kamp om bygging av en demonstrasjonspark for flytende havvind i Norge. Hvor nærme er vi en realisering og hvilket potensiale har det for næringsliv og forskning?

Program:

  • Innledning ved Finn Gunnar Nielsen, UiB
  • Hva bør en demopark for flytene havvind inneholde? Daniel Willoch, Norwea
  • Aktuelle støtteordninger og virkemidler - Petter Hersleth, Enova
  • Verdien av en demopark for næringslivet – Lars Henrik Hosøy, Aibel 
  • Verdien av en demopark for næringslivet – Håkon S. Andersen, Dr. Techn. Olav Olsen
  • Cross-over fra olje- og gassnæringen – Gunnar Buvik, GCE Subsea
  • Politisk kvarter med Liv Kari Eskeland (H) og Eigil Knutsen (Ap)

 

Sted
Lille Ole Bull, Øvre Ole Bulls plass 3, Bergen
Torsdag 11. januar 2018 08.00-10.00 (frokost 8.00-8.30, selve møtet 8.30-10.00)

Påmelding her .... Det er ingen deltakeravgift, men påmelding er obligatorisk.

 

Hywind Scotland - preparations for first sail away (Photo: Roar Lindefjeld _ Woldcam - Statoil)

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center søker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events