X

 

Frokostmøte 11. januar 2018

Regjeringen tar sikte på å åpne ett til to områder for fornybar energiproduksjon til havs. Dette skal legge til rette for demonstrasjonsprosjekter for flytende vindkraft.

Flytende havvind representerer et betydelig kommersielt potensial for Norge, men forskning og industri mangler et hjemmemarked for test og utvikling. Det har vært en langvarig kamp om bygging av en demonstrasjonspark for flytende havvind i Norge. Hvor nærme er vi en realisering og hvilket potensiale har det for næringsliv og forskning?

Program:

  • Innledning ved Finn Gunnar Nielsen, UiB
  • Hva bør en demopark for flytene havvind inneholde? Daniel Willoch, Norwea
  • Aktuelle støtteordninger og virkemidler - Petter Hersleth, Enova
  • Verdien av en demopark for næringslivet – Lars Henrik Hosøy, Aibel 
  • Verdien av en demopark for næringslivet – Håkon S. Andersen, Dr. Techn. Olav Olsen
  • Cross-over fra olje- og gassnæringen – Gunnar Buvik, GCE Subsea
  • Politisk kvarter med Liv Kari Eskeland (H) og Eigil Knutsen (Ap)

 

Sted
Lille Ole Bull, Øvre Ole Bulls plass 3, Bergen
Torsdag 11. januar 2018 08.00-10.00 (frokost 8.00-8.30, selve møtet 8.30-10.00)

Påmelding her .... Det er ingen deltakeravgift, men påmelding er obligatorisk.

 

Hywind Scotland - preparations for first sail away (Photo: Roar Lindefjeld _ Woldcam - Statoil)

 

News

24. 09. 2018

Lys fremtid for flytende offshore vindparker spår industrien....

read more >>

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

17. oktober 2018

Workshop in collaboration with GCE NODE...

read more >>