X

 

Frokostseminar havvind 24. august 2017

GCE Subsea og NORCOWE har innledet et samarbeid hvor man vil se på hvordan man kan utnytte den samlede kompetansen mellom de to organisasjonene med formål om å bidra til økt verdiskaping innenfor havvind. Det vil bl. annet legges vekt på å stimulere til samarbeidprosjekter mellom industrien og FoU og Akademia.

Seminaret vil også vise noen eksempler på olje- og gassbedrifter som har kommet seg inn på havvindmarkedet, og til slutt vil vi se litt på markedsmuligheter for norske olje- og gassbedrifter innen havvind.

Frokostmøtet blir holdt i Stort Auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt 55 og er gratis.

Påmelding og mer informasjon på GCE Subseas websider .....

Program :

08:00t Registrering og frokos
08:30 NORCOWEs viktigste prosjekter og resultater, Kristin Guldbrandsen Frøysa, CMR
08:50 1. Data fra NORCOWEs målekampanjer - hva finnes og hva kan de brukes til? Joachim Reuder, UIB.
2. Måleutstyr hos Universitetet i Bergen (UiB) og CMR for oseanografi, meteorologi og bevegelseskompensasjon, Joachim Reuder, UiB og Tom Kjøde, CMR
09:25 Pause
09:45  Resultater fra NORCOWE med kommersielt potensiale for leverandørindustrien, Stian Anfinsen, CMR
10:05 Statoil – Status offshore vind – muligheter for norsk leverandørindustri i driftsfasen, Andrea Eugster, Statoil
10:35 Crossover mot havvind, Gunnar Buvik, GCE Subsea
10:50 Demo av mobil stabiliseringsplatform for de som er interessert
11:00 Slutt

 Etter selve frokostmøtet vil vi demonstrere den mobile bevegelsesplattformen som blir operativ fra august 2017.

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center s√łker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events