X

 

Prøveforelesning UiB 26. august 2016

Mag.rer.nat Valerie-Marie Kumer vil holde følgende prøveforelesning for

ph.d.-graden:

 

Oppgitt emne: "Offshore Wind Energy - Potential, Challenges and Limitations"

 

Komité:

 

Leder: Førsteamanuensis Jan Asle Olseth (Geofysisk institutt)

 

Medlem: Professor Peter M. Haugan. (Geofysisk institutt)

 

Medlem: Professor Nils Gunnar Kvamstø (Geofysisk institutt)

 

 

Prøveforelesningen vil holdes i Auditorium 105, Jahnebakken 3, (GFIs auditorium i Østfløyen), fredag 26. august 2016 kl. 14.15.

 

Adgang for interesserte tilhørere.

 

Velkommen!

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center søker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events