X

 

Møtet i medlemsforumet for NETT OG KONSESJON 28. februar 2013

Norwea, ved Lars Løken Granlund, ønsker med dette å invitere til møtet i medlemsforumet for NETT OG KONSESJON 21. februar 2013.

Tilbudet er ment å være et lavterskeltilbud for ressurspersoner i medlemsmassen, hvor diskusjoner og meningsutvekslinger vil stå sentralt. Diskusjonene og innspillene som kommer ut av møtene vil være med på å danne grunnlaget for så vel fremtidige seminarer som foreningens policy.

Tema: Kommunikasjon - lokal og nasjonal aksept

Lokal aksept er viktig for realisering av det enkelte prosjekt. Den lokale motstanden er i mange områder sterkt synlig, og da spesielt i lokale og regionale media, men også på de sosiale mediene. Budskapene, er fra bransjenes perspektiv, ofte basert på myter om vindkraft. NORWEA opplever at bransjen som helhet har behov for en samordnet kommunikasjonsplattform for å møte de lokale og nasjonale utfordringene. Hensikten med dette forummøte er å dele erfaringer rundt det lokale kommunikasjonsarbeidet og koordinere bransjens kommunikasjon, både lokalt og nasjonalt.
 

Behovet for, og eventuelt en skisse til, NORWEAs kommunikasjonsstategi kan være et mulig produkt ut av dette møtet.
 

Møtet vil avholdes i Norweas møtelokaler i Wergelandsveien 23b.

Tid: Torsdag 21.02.2013, 10:00 – 14:00 (inklusive lett servering)

Agenda og påmeldingsinfo finnes på våre medlemssider HER. (Krever innlogging)

Påmelding: Lars Løken Granlund

 

News

24. 09. 2018

Lys fremtid for flytende offshore vindparker spår industrien....

read more >>

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

11. februar 2019

NORCOWE Seminar in collaboration with GCE NODE...

read more >>