X

 

Møtet i medlemsforumet for NETT OG KONSESJON 28. februar 2013

Norwea, ved Lars Løken Granlund, ønsker med dette å invitere til møtet i medlemsforumet for NETT OG KONSESJON 21. februar 2013.

Tilbudet er ment å være et lavterskeltilbud for ressurspersoner i medlemsmassen, hvor diskusjoner og meningsutvekslinger vil stå sentralt. Diskusjonene og innspillene som kommer ut av møtene vil være med på å danne grunnlaget for så vel fremtidige seminarer som foreningens policy.

Tema: Kommunikasjon - lokal og nasjonal aksept

Lokal aksept er viktig for realisering av det enkelte prosjekt. Den lokale motstanden er i mange områder sterkt synlig, og da spesielt i lokale og regionale media, men også på de sosiale mediene. Budskapene, er fra bransjenes perspektiv, ofte basert på myter om vindkraft. NORWEA opplever at bransjen som helhet har behov for en samordnet kommunikasjonsplattform for å møte de lokale og nasjonale utfordringene. Hensikten med dette forummøte er å dele erfaringer rundt det lokale kommunikasjonsarbeidet og koordinere bransjens kommunikasjon, både lokalt og nasjonalt.
 

Behovet for, og eventuelt en skisse til, NORWEAs kommunikasjonsstategi kan være et mulig produkt ut av dette møtet.
 

Møtet vil avholdes i Norweas møtelokaler i Wergelandsveien 23b.

Tid: Torsdag 21.02.2013, 10:00 – 14:00 (inklusive lett servering)

Agenda og påmeldingsinfo finnes på våre medlemssider HER. (Krever innlogging)

Påmelding: Lars Løken Granlund

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center søker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events