X

 

Invitasjon til norsk lansering av Global Energy Assessment (GEA) 3. desember 2012

Hotell Bristol i Oslo, 3. desember kl. 12.00-15.30

En av de store globale utfordringene vi står overfor er å sikre tilgang til energi for alle. Tilgang til ren energi er nøkkelen til en global, bærekraftig utvikling, men fremdeles har for eksempel 1,4 milliarder mennesker ingen tilgang til elektrisitet. Samtidig er det avgjørende å kutte klimagass- og helseskadelige utslipp. For å finne de beste løsningene på denne utfordringen har 500 eksperter fra hele verden gjennomført en omfattende og integrert studie av det globale energisystemet – Global Energy Assessment (GEA). Les om GEA her: http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/Home-GEA.en.html

GEA er en flerårig studie som analyserer og presenterer løsninger på de globale energiutfordringene. Den ble internasjonal lansert på FN-møtet Rio+20 i Brasil i juni i år. Rapporten er også brukt som faktagrunnlag for FNs generalsekretærs globale initiativ «Sustainable Energy for All».

Nå inviterer Forskningsrådet til et miniseminar der du får presentert studiens viktigste funn. Du får også mulighet til å si din mening om hvordan norsk forskning kan bidra til å løse de globale energiutfordringene.

Meld deg på her: https://response.questback.com/norgesforskningsrd/8wlqj3ggyt/

Foreløpig program:

Ordstyrer avdelingsdirektør Rune Volla

12.00 Enkel servering, kaffe og rundstykker

12.30  Velkommen og introduksjon ved Fridtjof Unander, divisjonsdirektør for energi, ressurser og miljø, Forskningsrådet

12.45 Presentasjon av rapporten, særlig rettet mot forskning og forvaltning, med vekt på løsninger, ved  representant  fra  IIASA, og Ged Davis, Co President of GEA Council

13.30 Edgar Hertwich, NTNU, som ledet arbeidet med kapittel 10, forteller om Norges bidrag til og mulig nytte av rapporten.

13.50 Forberedte innlegg á 5 min (ca 8) fokusert på: Hvordan kan og bør norsk forskning bidra til de løsningene som GEA skisserer, og hvordan kan Forskningsrådet bidra?

14.30 Videre diskusjon

15.15 Oppsummering ved Forskningsrådet.

15.30 Slutt

For mer informasjon om programmet, ta kontakt med Kirsten Broch Mathisen på e-post kbm@forskningsradet.no, eller mobil 932 10 109.

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center s√łker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events