X

 

Tekna: Offshore vind og geotermisk energi 13. november 2012

Er Bergensregionen på vei til å bli landets fornybare hovedstad? Tekna Bergen avdeling inviterer til orientering om offshore vind og geotermisk energi, tirsdag 13.november kl 1900 i kantinen i Thormøhlensgate 53D.

Program:

19:00 - 19:15 Kaffe og rundstykker
19:15 - 20:00 Offshore vind
20:00 - 20:45 Geotermi

 

"Offshore vind - En industriell mulighet for Vestlandskysten"
Asle Lygre, daglig leder Arena Now - Norwegian Offshore Wind

Fra det brede energirelaterte industri- og forskningsmiljøet i Hordaland og Rogaland har det vokst frem en innovativ og vekstkraftig bedriftsklynge som satser bredt og ambisiøst internasjonalt på offshore vindkraftproduksjon.

Det er planlagt utbygget mellom 20-40 TW offshore vindkraft i Nordsjøen frem mot 2020. Dette tilsvarer opp mot 10.000 vindturbiner. Den årlige markedsveksten i Europa for offshore vind de neste 10 år forventes å være ca 25%. Dette betyr at det skal installeres 8.000 MW i 2020. Offshore vind er derfor et av de raskest voksende markedene i Europa og satsingen på offshore vind er solid forankret i EUs energistrategi.

Offshore vindklyngen er ung, men teller allerede over 50 aktører, hvorav flere allerede leverer til utbyggingsprosjekter eksempelvis i UK, Tyskland, Baltikum, USA og BeNeLux. Noen av disse leveransene omfatter også hele bredden fra engineering, innkjøp, produksjon samt installasjon (EPCI-kontrakter).

Gjennom Arena NOW skal klyngen iverksette tiltak for å øke Innovasjonstakten og kapasiteten i klyngen gjennom økt samhandling mellom bedriftene, forskningsmiljøene samt myndighetene.

Arena NOW skal gi økt konkurransekraft og verdiskaping i offshore vindklyngen på Vestlandet. Prosjektet skal bidra til å utvikle klyngens samlede ferdigheter og samarbeid gjennom pilotinstallasjon i 2012 av et komplett norskprodusert offshore vindturbinanlegg installert og satt i drift av klyngen i Norge.

 

 

Geotermisk energi - lokal miljøvennlig energi 
v/Kirsti Midttømme CGER og CMR
 og Gert Nielsen, Multiconsult AS

Norge er et foregangsland innen geotermisk energi. Ved bruk av varmepumpe hentes anslagsvis 4,0 TWh varme og kulde opp fra grunnen her til lands årlig. Flere større energibrønnparker er etablert eller planlegges i Bergensregionen. En av dem er ved det nye Høgskolebygget på Kronstad. Det nye bygget vil varmes og kjøles med energi fra 80 brønner til 220m dyp.

Geotermisk energi har et stort potensiale. Geotermiske varmepumpeanlegg er en av de raskest voksende fornybare energiteknologier. Land som Sverige og Kina går foran. I Sverige finnes det anslagsvis 400 000 energibrønner som årlig produserer mer enn 12TWh energi.

Det finnes pr i dag ingen dyp geotermisk (>1000 m ) anlegg i Norge .

Forskningsmiljøene i Bergen tok i 2009 initiativ til å etablere CGER, Norwegian Center for Geothermal Energy Research, et nettverk med partnere fra industri, universiteter og FoU institutter. Hovedformålet med senteret er å legge til rette for utvikling av ledende kunnskap og teknologi for økt kommersiell utnyttelse av geotermisk energi nasjonalt og internasjonalt.  Senteret skal slik fremme bruken av denne energikilden som et miljøvennlig energialternativ.

 

 

Påmelding innen 12.november. Du kan klikke på knappen til høyre "påmelding" eller du sender en e-post til ellen.hauge@tekna.no

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center s√łker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events