X
 

NORWEA: Foramøte drift og vedlikehold 14. november 2012

Norwea, ved Carl Gustaf Rye-Florentz, ønsker med dette å invitere til møtet i medlemsforumet for drift og vedlikehold. Formålet med forumet er å skape en møteplass for diskusjoner og erfaringsutveksling om drift og vedlikehold av vindturbiner og parker.

Tilbudet er ment å være et lavterskeltilbud for ressurspersoner i medlemsmassen, hvor diskusjoner og meningsutvekslinger vil stå sentralt. Diskusjonene og innspillene som kommer ut av møtene vil være med på å danne grunnlaget for så vel fremtidige seminarer som foreningens policy.

Garrad Hassan vil gi informasjon hva som kan oppnås av bedre SCADA data analyse og driftsjefen i Artic Wind vil dele erfaringer fra 10 års drift av Havøygavlen vindkraftverk.

Møtet vil avholdes i Norweas møtelokaler i Wergelandsveien 23b.

Agenda her

 

News

08. 11. 2017

Universitetet i Bergen har utarbeidet en plan for en demopark for flyt...

read more >>

15. 02. 2017

NORCOWE presentations at DeepWind'17...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

29. januar 2018

Statoil’s ambitions in offshore wind, industrial and research challeng...

read more >>

5. april 2018

Science Meets Industry Stavanger...

read more >>