X

 

NORWEA: Foram√łte drift og vedlikehold 14. november 2012

Norwea, ved Carl Gustaf Rye-Florentz, ønsker med dette å invitere til møtet i medlemsforumet for drift og vedlikehold. Formålet med forumet er å skape en møteplass for diskusjoner og erfaringsutveksling om drift og vedlikehold av vindturbiner og parker.

Tilbudet er ment å være et lavterskeltilbud for ressurspersoner i medlemsmassen, hvor diskusjoner og meningsutvekslinger vil stå sentralt. Diskusjonene og innspillene som kommer ut av møtene vil være med på å danne grunnlaget for så vel fremtidige seminarer som foreningens policy.

Garrad Hassan vil gi informasjon hva som kan oppnås av bedre SCADA data analyse og driftsjefen i Artic Wind vil dele erfaringer fra 10 års drift av Havøygavlen vindkraftverk.

Møtet vil avholdes i Norweas møtelokaler i Wergelandsveien 23b.

Agenda her

 

News

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>

28. 06. 2018

The University of Bergen is opening Bergen Offshore Wind Centre...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

13. september 2018

SMI Bergen...

read more >>

17. september 2018

EERA JP Wind annual event...

read more >>

17. oktober 2018

Workshop in collaboration with GCE NODE...

read more >>