X

 

RENERGI-konferansen – Er forskningen på rett spor? 20. november 2012 - 21. november 2012

Olje- og energiminister Ola Borten Moe ser frem til å høre om de nordiske perspektivene for energiteknologi som IEA vil presentere for første gang på RENERGI-konferansen 20. november.

RENERGI-programmet går mot sin avslutning og i startgropen ligger den nye store satsingen, ENERGIX, klar til å føre stafettpinnen videre. Konferansen gir perspektiver på energisektoren de kommende årene og presenterer de viktigste resultatene fra RENERGIS store prosjektportefølje. 

Forskningsrådets sentrale rolle i å bidra til utvikling av miljøvennlig energi gjennom RENERGI-programmet og etterfølgeren, har inspirert IEA og Nordisk energiforskning til å presentere resultatene fra den nye rapporten Nordic Energy Technology Perspectives 2013. Rapporten blir publisert tidlig neste år. Direktør Bo Diczfalusy og Markus Wråke fra IEA vil presentere resultatene.

Den foreløpige programplanen for ENERGIX blir også presentert.

Konferansen blir åpnet av olje- og energiminister Ola Borten Moe. Under ONS i Stavanger uttalte han at han ser frem til studien fra IEA, som vil gi oss nye analyser av den spesielle energisituasjonen i Norden.

Påmelding til konferansen klikk her

Stipendiatsamling

21. november er det finale i RENERGI Grand Prix. Dette er en komkurranse for stipendiater tilknyttet FME-senterne og i RENERGIS portefølje.

De konkurrerer om å gi den beste populærvitenskapelige presentasjonen og vinneren får et reisestipend på kr. 50 000,-

Stipendiatinvitasjon (PDF-357.8 KB)

 Tentativt program Konfransier: Andreas Wahl, kjent fra NRK-programmene «Big Bang» og «Folkeopplysningen»
20.november  
0900 Registrering
0930

Åpning av konferansen

Olje- og energiminister Ola Borten Moe

0945

Presentasjon av Nordic Energy Technology Perspectives 2013

Direktør Bo Diczfalusy, Det Internasjonal Energibyrået
Project Leader Dr. Markus Wråke, IEA

1030

Paneldebatt
Hva slags infrastruktur må Norge investere i for å nå fremtidens utfordringer? Hvilke forskningsbehov peker Nordic ETP 2013 på?

I panelet: Maria Suner Fleming, Svenskt Næringsliv, Hans Jørgen Koch, Energistyrelsen Danmark, Oluf Ulseth, Energi Norge, Auke Lont, Statnett, Fridtjof F. Unander, Forskningsrådet

Debattleder: Aslak Bonde

1100 Pause
1130

Energiforskning – et 10-års perspektiv

Alf Bjørseth, Scatec

1150

Industriens perspektiv

Per Lillebø, Cambi

1210

Et forskningsperspektiv

Professor Svein Stølen, Universitetet i Oslo

1230 Lunsj
1330

Presentasjon av RENERGI-programmets resultater

Hans Otto Haaland, Forskningsrådet

1500

Presentasjon av nytt program ENERGIX

Intervju med styreleder Anne Jorun Aas, ENERGIX

1600 Oppsummering og avslutning
1630 Slutt
21.november  
0830 Registrering
0900 Åpningsinnlegg
0915

RENERGI Grand Prix
Presentasjon av fremtidens energiforskere

Jury:
Professor Truls Nordby, UiO, ansvarlig redaktør og daglig leder Nina Kristiansen, Forskning.no, fysiker Andreas Wahl

1100 Pause
1130

Kåring av beste stipendiatpresentasjon

Ved administrerende direktør Arvid Hallén, Forskningsrådet

1145

ENERGIX - Hva inneholder programmet?

Programkoordinator Ane T. Brunvoll, Forskningsrådet

1330 Lunsj
1430 Workshop for stipendiater: 
Resultatspredning, prosjektfinansiering, faglige nettverk, internasjonalt samarbeid mv. (Slutt kl 1530)


Scandic Fornebu

Det er parkeringsplasser i kjelleren på Scandic Fornebu. Prisen er 150 kr i døgnet.

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center søker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events