X

 

Seminar om miljøaspekt ved havvind 13. april 2011

Arena NOW inviterer til seminar som tar for seg ulike problemstillinger relatert til miljøaspektene ved havvind. Solfrid Sætre Hjøllo fra Havforskningsinstittet vil vi ta for seg effektene av havvind på marine ressurser og miljø. Det vil bli holdt innlegg av Uni Miljø som vil fortelle om miljøundersøkelser i Havsul prosjektet, Ecotone viser ny teknologi innenfor overvåkning av både miljøet og havvind installasjonen, Alastair Jenkis fra Bjerknessenteret vil fortelle om hvordan bølger kan påvirke havvind produksjon og installasjon.
 

News

24. 09. 2018

Lys fremtid for flytende offshore vindparker spår industrien....

read more >>

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

11. februar 2019

NORCOWE Seminar in collaboration with GCE NODE...

read more >>