X

 

Seminar om miljÃļaspekt ved havvind 13. april 2011

Arena NOW inviterer til seminar som tar for seg ulike problemstillinger relatert til miljøaspektene ved havvind. Solfrid Sætre Hjøllo fra Havforskningsinstittet vil vi ta for seg effektene av havvind på marine ressurser og miljø. Det vil bli holdt innlegg av Uni Miljø som vil fortelle om miljøundersøkelser i Havsul prosjektet, Ecotone viser ny teknologi innenfor overvåkning av både miljøet og havvind installasjonen, Alastair Jenkis fra Bjerknessenteret vil fortelle om hvordan bølger kan påvirke havvind produksjon og installasjon.
 

News

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>

28. 06. 2018

The University of Bergen is opening Bergen Offshore Wind Centre...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

13. september 2018

SMI Bergen...

read more >>

17. september 2018

EERA JP Wind annual event...

read more >>

17. oktober 2018

Workshop in collaboration with GCE NODE...

read more >>