X

 

Seminar om miljøaspekt ved havvind 13. april 2011

Arena NOW inviterer til seminar som tar for seg ulike problemstillinger relatert til miljøaspektene ved havvind. Solfrid Sætre Hjøllo fra Havforskningsinstittet vil vi ta for seg effektene av havvind på marine ressurser og miljø. Det vil bli holdt innlegg av Uni Miljø som vil fortelle om miljøundersøkelser i Havsul prosjektet, Ecotone viser ny teknologi innenfor overvåkning av både miljøet og havvind installasjonen, Alastair Jenkis fra Bjerknessenteret vil fortelle om hvordan bølger kan påvirke havvind produksjon og installasjon.
 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center søker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events