X

 

Nasjonalt møte om “Sunne og produktive hav” 29. mars 2011

Nasjonalt møte om “Sunne og produktive hav” (JPI)

 

 

Forskningsrådet arrangerer et stort nasjonalt informasjonsmøte om den felleseuropeiske programsatsingen “Sunne og produktive hav” (Joint Programming Initiative - Healthy and Productive Seas and Oceans) tirsdag 29. mars i Bergen.

 

JPI-satsingen dekker et bredt felt innenfor marin og maritim forskning, energi, klima, miljø og samfunnsutvikling. Svært mange norske forskningsmiljøer vil bli berørt av denne felleseuropeiske satsingen. Dette gjelder også store deler av næringslivet og forvaltningen. Mange vil derfor ha nytte av å være tilstede på informasjonsmøtet.

 

Norge er forslagsstiller og spiller en sentral rolle i utviklingen av fellesprogrammet sammen med mange andre land i Europa. Kathrine Angell-Hansen, som leder det internasjonale sekretariatet, vil orientere om arbeidet så langt. Andre bidragsytere vil belyse ulike sider av JPI-konseptet generelt og “JPI Oceans” spesielt, og det vil bli gitt informasjon om når og hvordan norske aktører kan knytte seg til satsingen.

 

Et ferdig program for møtet vil snart bli offentliggjort, men det er allerede nå mulig å melde seg på.

 

Tid: Tirsdag 29. mars kl 10-15

Sted: Universitetet i Bergen, Studentsenteret

 

Les mer om arrangementet.

 

 

News

13. 07. 2018

Open positions related to offshore wind at University of Bergen. ...

read more >>

28. 06. 2018

The University of Bergen is opening Bergen Offshore Wind Centre...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events

13. september 2018

SMI Bergen...

read more >>

17. september 2018

EERA JP Wind annual event...

read more >>

17. oktober 2018

Workshop in collaboration with GCE NODE...

read more >>