X

 

Nasjonalt møte om “Sunne og produktive hav” 29. mars 2011

Nasjonalt møte om “Sunne og produktive hav” (JPI)

 

 

Forskningsrådet arrangerer et stort nasjonalt informasjonsmøte om den felleseuropeiske programsatsingen “Sunne og produktive hav” (Joint Programming Initiative - Healthy and Productive Seas and Oceans) tirsdag 29. mars i Bergen.

 

JPI-satsingen dekker et bredt felt innenfor marin og maritim forskning, energi, klima, miljø og samfunnsutvikling. Svært mange norske forskningsmiljøer vil bli berørt av denne felleseuropeiske satsingen. Dette gjelder også store deler av næringslivet og forvaltningen. Mange vil derfor ha nytte av å være tilstede på informasjonsmøtet.

 

Norge er forslagsstiller og spiller en sentral rolle i utviklingen av fellesprogrammet sammen med mange andre land i Europa. Kathrine Angell-Hansen, som leder det internasjonale sekretariatet, vil orientere om arbeidet så langt. Andre bidragsytere vil belyse ulike sider av JPI-konseptet generelt og “JPI Oceans” spesielt, og det vil bli gitt informasjon om når og hvordan norske aktører kan knytte seg til satsingen.

 

Et ferdig program for møtet vil snart bli offentliggjort, men det er allerede nå mulig å melde seg på.

 

Tid: Tirsdag 29. mars kl 10-15

Sted: Universitetet i Bergen, Studentsenteret

 

Les mer om arrangementet.

 

 

News

12. 12. 2018

Bergen Offshore Wind Center søker administrativ koordinator ...

read more >>

10. 12. 2018

Call for abstracts for the 25th Underwater Technology Conference...

read more >>


Calendar/ Upcoming Events